Menu
Sepet

Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ


1-TARAFLAR


İşbu üyelik sözleşmesi ve üyelik sözleşmesinin ayrılmaz parçası olan ekleri, Test İthalat İhracaat Sanayi ve Ticaret LTD.ŞTİ. ile www.Test.com sitesi üzerinden üye olacak kullanıcı arasında, üyelik esnasında onaylanmasıyla kurulmaktadır.


www.Test.com üye olacak kullanıcı, işbu sözleşme içeriğinin tamamı, üyelik sırasında okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul ve beyan etmektedir.


2-TANIMLAR


Bu sözleşmede yer alan aşağıdaki tanımlamalar, ibareler ve kısaltmalar, karşılarında gösterilen anlamları ifade edecektir.


Test.com: Test İthalat İhracaat Sanayi ve Ticaret LTD.ŞTİ.'i ifade eder.


Site: www.Test.com, isimli alan adından, bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan ve mobil ortam dahil tüm mecralarda aktif olan web sitesini ifade eder.


Alıcı: Site'de sunulan Hizmet'leri kullanmak suretiyle, Satıcı tarafından satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan üyeyi ifade eder.


Satıcı: Site'de sunulan Hizmet'leri kullanmak suretiyle, hukuken mülkiyetini haiz bulunduğu ve mülkiyet üzerinde tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri, diğer Üye'lere yönelik olarak satışa arz eden üyeyi ifade eder.


Ürün: Site üzerinden Satıcı tarafından satışa sunulan tüm mal/hizmetlere verilen ismi ifade eder.


Üye: Site'den Ürün alımı ve/veya satımı yapmak üzere Site'ye üye olarak, Site'nin sunduğu hizmetlerden faydalanmak isteyen, gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.


Üye Adı: Üye'lerin Site hizmetlerinden faydalandıkları sırada kullandıkları üye kimlik adını (rumuz) ifade eder.


Üye İtibarı: Üye'ler arasında yapılan işlemler ve ticaret nedeniyle diğer Üye'lerin bilgi ve fikir sahibi olabilmeleri için Üye'ler tarafından oluşturulan yorum ve değerlendirmeleri ifade eder.


Şifre: Site'ye üyelik esnasında üyenin kendisinin belirleyeceği ve yalnızca kendisinin bileceği, kullanacağı ve bu aşamadan itibaren Site hizmetlerinden faydalanmak için üye girişi ve Site'nin talep ettiği herhangi bir aşamada kullanacağı harf ve/veya numaradan oluşan grubu ifade eder.


Açık Artırmalı Satış: Satıcı'nın belirlediği ürünün açılış fiyatı ile Alıcı'ların fiyat artırımı yaparak ürün alımı sağlayan satış türünü ifade eder.


Açılış Fiyatı: Satıcı tarafından açık artırmalı satışın başlatıldığı satış fiyat tutarını ifade eder.


Hemen Al Satışı ve Fiyatı: Satış ilanının süresinin dolmasını beklemeden Satıcı tarafından belirtilen sabit fiyatla Ürün'ün anında satılmasını sağlayan satış türü ve fiyatını ifade eder.


Satış İlan Süresi: Açık Artırmalı Satış ve/veya Hemen Al satış türü ile Satıcı tarafından verilen satış ilanının Site'de listelenebileceği/yayınlanacağı süreyi ifade eder.


Güvenli ödeme: Alıcı ve Satıcı arasında akdedilmiş olan satış akdinin ödemeye ilişkin kısmının ifa edilmesine ve ürün/ödeme güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak, Test.com Üyelik Sözleşmesi'nde belirtilen koşullar dahilin de, Test.com tarafından sağlanan hizmeti ifade eder.


Express Ödeme: Express ödeme, Test.com' da alıcı tarafından onay verilen bir veya birden fazla işlemin para transferinin Satıcı' ya aynı gün aktarılmasını ifade eder.


Full Express Ödeme: ; Full Express ödeme, Test.com' da alıcı tarafından onay verilen tüm işlemlerin para transferlerinin otomatik olarak Satıcı' ya aynı gün aktarılmasını ifade eder.


Havuz Hesap: Güvenli ödeme ifa edilmesi için, Test.com tarafından yönetilen banka nezdindeki hesabı ifade eder.


Site Hizmetleri: Üye'lerin, Test.com’ da yer alan işlemleri gerçekleştirebilmeleri için Test.com tarafından sunulan uygulamaları ifade eder.


Dükkan: Satıcı'nın, birden fazla ürününü tek bir yerde toplayarak satışa sunmasını sağlayan, Site üzerinde açtığı sanal alanı ifade eder.


Son Şans: Satıcı'nın, açık artırmalı ürününü satışa sunarken tercihine göre devreye aldığı, açık artırmanın bitişinden sonra alıcının 1 saat içinde ödeme yapmaması durumunda Test.com tarafından otomatik olarak bir alttaki teklif sahibine şans tanıyan özelliği ifade eder.


Benzersiz Teklif: Test.com tarafından yapılan kampanyadır. Kampanya kapsamında üyeler, Test.com tarafından belirlenen ürüne, yine Test.com tarafından belirlenen alt ve üst teklif sınırları dahilinde teklif vermektedir. Teklif veren üyeler arasından, kampanya süresi sonunda en düşük benzersiz teklifi verdiği sistem tarafından tespit edilen üye, kazanan olarak ilan edilmektedir.


Askıya Alma: Test.com tarafından yapılan ve üyelerin Güvenli ödeme sistemi dahilinde gerçekleştirebilecekleri işlemleri kısıtlamaya yönelik uygulamadır. Bu uygulama ile üyeler, mevcut işlemlerini devam ettirebilmekle birlikte yeni alım satım işlemi gerçekleştirememektedirler.


3-SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI


3.1- İşbu sözleşmenin konusunu, kullanıcıların Site'ye üye olması, Site'de üyelere sunulan hizmetler, üyelerin site tarafından sunulan hizmetlerden faydalanması amacıyla şart ve koşulların tespiti ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.


3.2- Test.com Üyelik Sözleşmesi, ekleri, site içerisinde üyelik, kullanım ve sunulan hizmetlere ilişkin yapılan açıklamalar ile bildirimlerin tamamı işbu sözleşmenin kapsamını oluşturmaktadır.


3.3- Test.com Üyelik Sözleşmesi'nin kabulü; Üye'lerin, Site içerisinde yer alan diğer tüm açıklama ve beyanlara uygun hareket edeceğinin kabulü anlamına gelmektedir. Test.com, Site'de yapılacak işlemlere/hizmetlere ilişkin prosedürlerde ayrıca herhangi bir özel bildirimde bulunmaksızın Site'de duyurmak sureti ile değişiklik yapma hakkına sahiptir.


3.4- Test.com, sizlere internet üzerinden ürün ve/veya hizmet satma ve/veya satın alma imkanı sunan sanal bir pazaryeri sağlamaktadır. Test.com, bu sitede listelenen ürün ve/veya hizmetlerin sahibi veya satıcısı değildir.                                                                           


Test.com, kullanıcılar tarafından sağlanan içeriklerin ve satışa sunulan ürün ve hizmetlerin doğruluğu, kalitesi, güvenliği veya bu ürün ve/veya hizmetlerin yasal olup olmadığı hususunda herhangi bir beyan, garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.


 


 


4- ÜYELİK VE HİZMETİN KAPSAM VE KOŞULLARI:


4.1- Site 'ye üye olabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekmektedir.


4.2- İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin 13. maddesi gereğince kullanıcının üyelikten uzaklaştırılmış olması, yeniden üye olmasına engeldir. Bu durumun tespiti halinde Üyelik, Test.com tarafından derhal sonlandırılır.


4.3- Site 'ye üyelik, kullanıcı tarafından Site'nin ilgili bölümünde yer alan üyelik bilgilerini eksiksiz olarak doldurması ile tamamlanmaktadır.


4.4- Aracı Hizmet Sağlayıcı            


6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden ve Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatına haiz olan Test.com’ un Satıcı ve/veya Alıcı tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu mal ve hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu değildir.          


İşbu üyelik sözleşmesinde tanımlanan Güvenli ödeme Sisteminin işleyişini sağlamak amacıyla Satıcı, satışa sunduğu ürün ve/veya hizmetlere ilişkin bedellerin kendi nam ve hesabına Alıcı’dan tahsil edilmesi konusuna münhasır olarak, Test.com’ u temsilci olarak atamaktadır. Alıcı, ürün ve/veya hizmetlere ilişkin ödemeyi Satıcı’nın temsilcisi sıfatıyla Test.com’ a yapmakla alım-satım akdi kapsamında ödeme yükümlülüğünü ifa edecektir. Yukarıda belirtilen temsil yetkisinin Satıcı tarafından iptal edilmesi halinde Test.com, kullanıcı sözleşmesini feshetme ve Satıcı’nın üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir.


5- HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER


5.1- ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ


5.1.1- Üye, Site üzerinde yapacağı tüm işlemlerde Test.com Üyelik Sözleşmesi'ne, Site 'de yer alan diğer düzenlemelere, yürürlükte olan kanun, mevzuata riayet edeceğini, Site tarafından sunulan hizmetleri yalnızca hukuka uygun amaçlarla kullanacağını, özellikle TKHK 'nın mesafeli satış işlemleri ve reklam hukukunun Satıcı veya Alıcı olarak düzenlemiş olduğu tüm sorumlulukların kendisine ait olduğunu kabul ve beyan eder. Üye, herhangi bir kanuna, ahlaka ve/veya kamu düzenine aykırı amaçla toplu tanıtım, postalama ve benzeri faaliyette bulunmayacağı gibi yürürlükte olan kanunların taraflara yüklediği sorumlulukları bilmediği veya bilebilecek durumda olmadığını ileri süremez.


5.1.2- Üye, Site'ye üye olurken iletmiş olduğu her türlü bilgi ve içeriğin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Test.com, Test.com çalışanlarının ve yöneticilerinin; Üye 'lerin iletmiş oldukları ve/veya değiştirmiş oldukları bilgi ve içeriklerin doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu araştırma, inceleme ve taahhüt etme yükümlülüğü ve sorumluluğu bulunmadığı gibi bu bilgilerin yanlış/hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu değildir.


5.1.4- Üye tarafından, Site hizmetlerinden faydalanabilmek amacıyla mobil ortamda yapmış oldukları işlemler dahil, kullanmakta oldukları üyelik bilgileri, şifre ve kişisel bilgileri dahil, tüm sistem erişim araçlarının kullanılması, saklanması, korunması, güvenliği yalnızca Üye'nin sorumluluğundadır. Sistem erişim araçlarına üçüncü şahıslar tarafından ulaşılması ve/veya kullanılması, aktarılması, üyeler tarafından kullanılan cihazların çalınması, kaybolması ve/veya el değiştirmesi gibi durumlar nedeniyle, Üye'nin ve/veya üçüncü şahısların uğradığı ve/veya uğrayabileceği zararlardan Test.com sorumlu değildir.


5.1.7- Üye, Site üzerinden satışa sunulan ürünlerin alış ve satışı ile ilgili Güvenli ödeme barındırdığı tüm süreçleri doğru ve eksiksiz şekilde kullanmayı kabul ve beyan eder.